Łatwiejsze zakupy z kartą

29 lutego
08:20 2012

Nikogo nie trzeba dziś przekonywać do kart płatniczych. Wiemy jaką wygodę mamy posiadając w portfelu karty, kiedy nie musimy martwić się o stan gotówki. Jednym z rodzajów kart płatniczych, bardzo zresztą popularnych są karty debetowe. Karta debetowa to ten rodzaj karty, który standardowo otrzymujemy – najczęściej automatycznie – przy otwieraniu konta bankowego. I jest ona z tym kontem powiązana. Karta debetowa jest zawsze narzędziem do obsługi konta bankowego. Umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi, jakie posiadamy na swoim rachunku bankowym. To zasadnicza różnica, jaka jest między kartą debetową a kredytową, bo w przypadku karty kredytowej poruszamy się nie w granicach salda swojego konta, ale w ramach limitu kredytowego przyznanego nam przez bank wydający kartę. Jeśli bank przyznał nam overdraft, możliwość zaciągania debetu w rachunku, płacąc kartą debetową możemy korzystać także ze środków postawionych do naszej dyspozycji w ramach takiej linii kredytowej. Dokonując transakcji kartą, korzystając z salda debetowego zaciągamy jednak kredyt w rachunku (w przypadku karty kredytowej zaciągasz kredyt w ciężar karty). Transakcje kartami debetowymi są autoryzowane, a więc sprawdzana jest autentyczność karty, czy karta nie jest zastrzeżona oraz czy środki wystarczające do dokonania płatności dostępne są na rachunku. W wyniku dokonanej płatności zakładana jest na rachunku bankowym blokada w kwocie równej wydanym środkom, dzięki czemu nie ma możliwości przekroczenia salda dostępnego na rachunku. Oczywiste jest, że karty debetowe pozwolą nam z łatwością i wygodnie pobrać pieniądze z bankomatu i zapłacić za zakupy w sklepie, na stacji benzynowej czy w restauracji. Niektóre karty debetowe pozwalają na płatności internetowe.
Najwygodniej byłoby mieć przy sobie te dwa typy kart płatniczych. Z pomocą karty debetowej wypłacać gotówkę z bankomatu (zwykle bezpłatnie, lub płacąc znacznie niższą prowizję). Bo operacja kartą debetową to operacja naszymi własnymi pieniędzmi, które są zwykle w czasie rzeczywistym zdejmowane z naszego rachunku bankowego. Operacja kartą kredytową to zaciągniecie kredytu w ramach uzgodnionego z bankiem limitu. Kredyt ten spłacamy w uzgodnionym terminie rozliczeniowym. Stąd – źródło pieniędzy w każdym przypadku jest inne. Raz (karta kredytowa) – jest to przyznany limit kredytowy. Dwa (karta debetowa) – jest to nasz rachunek bankowy.Taka jest generalna reguła. Niektóre banki, aktywnie szukając klientów i starając się przyciągnąć ich do siebie, mogą zaoferować bezprowizyjny dostęp do gotówki także dla kart kredytowych. Zwykle jednak także w takich przypadkach od momentu pobrania środków naliczane są odsetki – jak od każdego kredytu.