Kredyt dla młodych firm.

21 października
15:35 2011

Firmie, która dopiero wchodzi na rynek, często potrzebny jest zastrzyk w postaci kredytu. Banki oferują pożyczki dla nowych przedsiębiorstw lecz jednak najczęściej tkwi w tym jakiś haczyk.

Patrząc na kredyt dla nowych firm przez pryzmat ilości banków panujących na naszym rynku można śmiało stwierdzić, że ofert takich kredytów jest stosunkowo nie wiele.

Owszem ofertę dla przedsiębiorców posiada większość z banków ale niewielki procent z nich oferuje kredyt dla nowych firm. Większości banki, udzielają pożyczek firmom, które mają już pewien staż, minimum jest to pół roku nieprzerwanej działalności. Jednak ten okres można spotkać tylko w małej ilości przypadków. Taka tendencja wiąże się z ryzykiem jaki bank ponosi udzielając kredytu firmie, która ledwo stawia pierwsze kroki na rynku. Dlatego młode przedsiębiorstwa o ile mają taką możliwość decydują się na tak zwany kredyt towarowy.

Z kolei kredyt towarowy inaczej nazywany jest kredytem kupieckim. Polega on na wymianie towarowej, lub usługowej pomiędzy danymi przedsiębiorcami. Jest to kredyt, odbywający się poza bankiem, którego umowa zawarta jest wyłącznie pomiędzy kontrahentami. Jednym zabezpieczeniem dla strony, która udziela takiego kredytu jest umowa, w której kredytobiorca zobowiązuje się do zapłacenia odsetek za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu zapłaty za dany towar lub usługę.

Poza tym młode firmy mogą starać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach pomocy dla młodych przedsiębiorstw. Aby uzyskać taką dotację należy przed odpowiednią instytucją przedstawić dobre projekty biznesowe, na których realizacje Unia wyłoży pieniądze. Jest to niewątpliwie dobry sposób na rozwój kariery firmy w początkowych stadiach działalności, gdy nawet zdobycie kontrahenta nie należy do prostych czynności.